Books

Books and Monographs

“50 år efter kuppen – Om Chilekommitténs historia”. Boken är en berättelse om Chilekommittén och om en tidsanda som på 1970-talet ännu präglades av internationell solidaritet och optimism. (vulkan.se 2023). Köp boken på Bokus eller Adlibris.

“Det brinner – Rapport från en hotad by” om de stora skogsbränderna sommaren 2018 med utgångspunkt från Kårböle. (Themis Förlag 2019).

“Innan jag flyttar in på hemmet och måste kasta alla mina gamla papper” (Themis Förlag 2017).
Extramaterial till boken

“Utvecklingens drivkrafter. Om fattigdom, rikedom och rättvisa i världen” (“The Driving Forces of Development. Om Poverty, Wealth and Justice in the World”), third revised edition, Forum Syd 2013

“Eurokrisen” (“The Euro Crisis”), Ordfront, 2012

”Världens springnota. Finanskrisen och vägen framåt”, (”The Global Bailout. The Financial Crisis and the Road Ahead”), Ordfront/Forum Syd, Stockholm 2009, second edition 2010

“Allende’s Chile. The Political Economy of the Rise and Fall of the Unidad Popular”, (revised version of Ph.D. thesis), Cambridge University Press, Cambridge/New York/Melbourne 1976. Second edition 2009.

“Utvecklingens drivkrafter. Om fattigdom, rikedom och rättvisa I världen”, (second revised edition, Forum Syd, September 2007)

“The Least Developed Countries and World Trade”, second revised edition. Sida Studies 19/2007, Stockholm 2007

“The Impact of HIV/AIDS on the Economy, Livelihoods and Poverty of Malawi”, Sida Studies No. 18/2006 (with Lisa Arrehag, Dick Durevall and Mirja Sjöholm)

“Utvecklingens drivkrafter. Om fattigdom, rikedom och rättvisa i världen” (“The Driving Forces of Development. On Poverty, Wealth and Justice in the World”, in Swedish), Forum Syd, Stockholm 2002

“The Least Developed Countries and World Trade” (with Gunnel Axelsson Nycander and Marianne Laanatza), Sida Studies no. 5/2001, Stockholm 2001 (also available in Swedish: “De minst utvecklade länderna och världshandeln)

“Macroeconomic Policies and Children’s Rights” (revised and updated edition of 1996 b)), Rädda Barnens Förlag, Klippan 2000. Also available in Spanish, Vietnamese and Arabic

“Barn och ekonomisk politik. För en alternativ statsbudget.” (“Children and Economic Policies”, in Swedish), Rädda Barnens Förlag, Stockholm 1997

“From Plan to Market. The Economic Transition in Vietnam” (with Adam Fforde), Westview Press, Boulding Co, 1996 (a). Also available in Vietnamese

“Development Strategies, Macroeconomic Policies and the Rights of the Child”, Rädda Barnens Förlag, Stockholm, 1996 (b)

“Zimbabwe. En landanalys” (“Zimbabwe. A Country Analysis”, in Swedish), SIDA, Stockholm 1996 (c)

“Om fattigdomen och rättvisan i världen” (“On Poverty and Justice in the World”, in Swedish), Forum Syd, Stockholm 1995

“Vietnam. An Economy in Transition” (with Adam Fforde), SIDA, Stockholm 1988

“Bistånd i kris” (“Foreign Aid in Crisis”, in Swedish), with Christian Andersson and Lars Heikensten, Liber förlag, Stockholm 1986

“Nicaragua. En landanalys” (“Nicaragua. A Country Analysis”, in Swedish), SIDA, Stockholm 1981, revised and updated in 1986

“Agriculture in Chains. Bangladesh: A Case Study in Contradictions and Constraints”, Zed Press/Vikas Publishing House, London/New Delhi/Bombay/Calcutta 1982

“Chile 1970-73. The Political Economy of the Rise and Fall of the Unidad Popular”, Unga filosofers förlag, Stockholm 1974 (Ph.D. thesis)

“From Colonialism to Dependence. An Introduction to Chile’s Economic History”, SIDA Development Studies 3/74, Stockholm 1974