Discussion papers and articles

Articles and Discussion Papers

“Har euron någon framtid?” (“Does the Euro have a Future?”), In Söderström, Hans Tson, “Överlever euron? Sex ekonomer om eurokrisen, FORES November 2013

“Eurokrisen och finanspakten: Ur askan i elden” (The Euro Crisis and the Fiscal Compact: Out of the Ashes into the Fire”), Forum För EU-debatt, Rapport nr. 2, May 2013

”Märkvärdigt tyst i debatten. Finns svensk jordbrukspolitik?”, i Christer Isaksson (ed.), ”Maten och makten. Hur ska den nya världen mättas?”, Ekerlids Förlag, 2012

“Gör a-kassan obligatorisk”, politiken.se 19 april 2012

“Demokratins kanariefågel”, Sekotidningen april 2012

“De höjda matpriserna – en nödvändig kris” (“Higher food prices – a necessary crisis”), MANA no. 2/2011

“Greece and the Euro Crisis”, www.investmentpostcards.com, 3 July 2011

“Valutaunionen bäddar för bråk” (“The currency union is set up for conflict”), Svenska Dagbladet, Brännpunkt, 30 June 2011

”The Crises of the Euro”, www.investmentpostcards.com, 30 December 2010

”Samhällsekonomiska kostnader för sexuellt våld” (”Costs of sexual violence”), i Gun Heimer & Ann-Marie Tung Hermelin (eds.), ”Sju perspektiv på våldtäkt”, Nationellt Centrum för Kvinnofrid, Uppsala Universitet, Uppsala 2010

”Sätt fart på Sveriges statsutgifter!” (”Increase Sweden’s government expenditure!”), Svenska Dagbladet, Brännpunkt, 26 October 2010

”Fattigdom i ett globalt perspektiv” (”Poverty in a global context”), Framtider 1/2010, Institutet för Framtidsstudier, Stockholm 2010

”Början till slutet för euron?” (“The beginning of the end for the euro?”), Ordfront Magasin no. 4/2010

“The Millenium Development Goals”, NAI Forum April 2010

“Tufft läge för flera länder I EMU” (”Difficult situation for several of the members of the EMU”), Svenska Dagbladet Brännpunkt, 9 February 2010

“Hantera den verkliga matkrisen!” (“Deal with the real food crisis!”), Utan Gränsers nyhetsbrev Utsikten, nr. 1, February 2009

”Från finanskris till global lågkonjunktur”, (”From financial crisis to global recession”) Socialistisk Debatt nr. 4/2008

“Vad kostar mäns våld?” (“Costs of male violence”), in Ulf Krook et.al. (eds), “Våld till vardags”, Ordfront, Stockholm 2008

“WTO-kollapsen bäddar för bilaterala avtal” (“The Collapse of the WTO Negotiations Paves the Way for Bilateral Agreements”,( in Södra Afrika no. 3/2008)

“Världshandeln i förändring” (World Trade in Transition”), MANA no. 4/2008

“Toward a Brighter Future for Farmers?”, in “Agriculture, Trade and Development. Toward Greater Coherence”, Royal Swedish Academy of Agriculture and Forestry (KSLA), revised and updated English version of (2006c), Stockholm 2008

“Industrial Development and Income Distribution”, in OSH & Development, No. 7/2006 (2006a)

”Sälj dina dollar!” (”Sell your dollars”!), in Socialpolitik No. 4/2006 (2006b)

“Mot en ljusare framtid för bönder? Några politiska och ekonomiska trender igår, idag och i morgon” (“Towards a Brighter Future for Farmers? Some Economic and Political Trends Yesterday, Today and Tomorrow”, in Swedish), in “Jordbruk, handel och utveckling”, Kungliga Skogs- och Lantbruks-akademien (KSLA), Stockholm 2006 (2006c)

“Latin America: Economic Recovery and Sustained Poverty Reduction within Sight?”, discussion paper, Stockholm, October 2005

“Chilenskt dilemma” (“Chilean dilemma”), Socialpolitik no. 1/2005

“Vem tjänar på skuldavskrivning?” (“Who benefit from debt relief?”, OmVärlden no.6, September 2005

“Internationalism eller Europa-nationalism?” (“Internationalism or European Nationalism?”, in Swedish), in Henrik Dahlsson (ed.), “Vägval för Europa”, Nytt Europa, Viborg, 2004

“Costs of Male Violence”, in Ferguson, Harry et.al., “Ending Gender-based Violence: A Call for Global Action to Involve Men”, Sida, Stockholm 2004 (also available in Spanish and Portuguese)

“Debt-for-AIDS Swaps. A UNAIDS Policy Information Brief”, UNAIDS, Geneva, 2004

“EMU och risken för finanskriser” (“EMU and the Risk of Financial Crises”, in Swedish), Fackliga EU-kritiker, Stockholm 2003

“Chile under Pinochet” (in Swedish), in Francisco Contreras (ed.), “11 september – 30 år”, Nixons Förlag, Stockholm 2003

“Gender Equality and Poverty Reduction Strategies”, discussion paper commissioned by the Swedish Ministry for Foreign Affairs, Stockholm, June 2003

“EMU bäddar för bråk” (“The EMU is set up for conflict”, in Swedish), in Hermele (ed.), ”Allt du inte vill veta om EMU om du tänkt rösta ja”, Ordfronts Förlag, Stockholm 2003

”EMU bäddar för bråk” ”The EMU is set up for conflict”), Svenska Dagbladet, Brännpunkt, 24 November 2002

“Argentinas kris” (“Argentina´s Crisis”), Socialpolitik 2002:2

“MUL-länderna och globaliseringen” (“The Least Developed Countries and Globalisation”, in Christer Gustavsson (ed.), “Makt åt de maktlösa. Solidaritet i globaliseringens tid”, Proprius Förlag, Stockholm 2001

“A Development Disaster: HIV/AIDS as a Cause and Consequence of Poverty”, paper commissioned by the Swedish Parliamentary Commission on Global Development (Globkom), Stockholm, September 2001

“Kan en Tobin-skatt förhindra finanskriser?” (“Could a Tobin Tax Prevent Financial Crises?”), in Ursula Berge (red.), “Tobin-skatten”, Agora, Bjärnum, 2001

“Children and macroeconomics: the big picture”, in CRIN Newsletter, November 2000, Child Rights Information Newtwork, London 2000

“A Macroeconomic Policy for Children in the Era of Globalisation”, in Giovanni Andrea Cornia (ed.), “Harnessing Globalization for Children”, Innocenti Center/UNICEF, Geneva 2001

“Children and Economic Policies: Making the Link Visible”, in Bill Bell/Anna Schnell/Diana Sutton/Stefan de Vylder, Children, Economics and the EU – towards Child-friendly Policies, Save the Children Alliance, Stockholm 2000

“Impact on Children of Economic Policies”, address to the Preparatory Committee for the Special Session of the General Assembly for Follow-up to the World Summit for Children, New York, 31 May, 2000

“Keynes upp och ned” (“Keynes upside down”), Socialpolitik 1999:4-5

“Finanskriser och krishantering: Några lärdomar” (“Financial Crises and Crisis Management: Some Lessons”), Ekonomisk Debatt, 1999:2

“Quality of Life and Economic Development”, in Kerstin Lindahl Kiessling (ed), Alleviating the Consequences of an Ecological Disaster. Conference on the Aral Sea, Swedish UNIFEM Committee, Uppsala 1999

“Barn och barnfamiljer 90-talets förlorare”, Bengt Starrin/Ronny Svensson (eds), Sverige efter välfärdskrisen. Mellan hot och jobb. Borea Förlag, Umeå 1998

“Det är bra när imperier går under”, Hans Öhrn (ed.), “Himmel eller helvete – södra Afrika inför 2000”, Afrika-gruppernas årsbok 1998, Solna 1998

“Från latmask till plugghäst”, När världen vidgas. Hermodsstudenter berättar, Liber/Hermods, Malmö 1998

“Hur ska man handla i en galen tid?”, ARENA, 1998:3

“Latinamerika foran år 2000: Stabilisering, og deretter?”, Latin-Amerikagruppene i Norge, Markedets pris, Oslo 1998 (in Norwegian)

“Att förebygga är lönsamt”, Pockettidningen R 1998:3-4

“Vi betalar inte!”, ARENA, 1998:1

“Hägrar utvecklingen på andra sidan sekelskiftet?”, Nyheter från Latinamerika, 1998:1-2

“Is the Chilean Economy Finally Becoming Coherent?”, paper presented at the Annual Conference of the British Society for Latin American Studies, St Andrews, Scotland, 4-6 April 1997

“Macroeconomic Policies and the Rights of the Child”, paper presented at the seminar “The Future of Children in Europe”, Madrid 11-13 March 1997, mimeo

“Sverige 1870-1970. Utvecklingsteoretiska lärdomar”, OmVärlden, 1997:2

“Comments on papers presented by George Irvin and Truong Thanh-Dam”, Beckman/Hansson/Román (eds.), Vietnam. Reform and Transformation, Center for Pacific Asia Studies, Stockholm 1997

“Vart tog tilliten vägen?” (”What happened to trust?”, Teknisk Tidskrift/CFs Årsbok, 1997

“Social Capital and the Role of Civil Society in the Development Process”, paper presented at “Seminar on the Role of National Associations: The Swedish Experience”, Hanoi, November 1996

“Economic Reform in Viet Nam” (with Adam Fforde), Part 3, Vol. 3, in P. Rana and N. Hamid (eds), “From Centrally Planned to Market Economies. The Asian Approach”, Asian Development Bank/Oxford University Press, Oxford and Hong Kong, 1996

“Evaluations of Balance of Payments Support: Case Study of Sweden”, IDS Bulletin, Vol. 27, 1996:4

“Out of the Frying Pan into the Fire: A Critical Discussion of Anti-inflationary Policies in Nicaragua 1991-93”, in Jaime Behar (ed.), “Regional Integration and Economic Reform in Central America”, Institute of Latin American Studies, Stockholm University, Stockholm 1996

“Festen är över, Mexico”, Nyheter från Latinamerika 1995:3-4

“State and Market in Vietnam: Some Issues for an Economy in Transition”, Nörlund/Gates/Vu Cao Dam (eds), Vietnam in a Changing World, Nordic Institute of Asian Studies/Curzon Press, Richmond, UK/Copenhagen, 1995

“Varför växer skuldbördan? Om betalningsbalanseffekter av strukturanpassningslån i Afrika”, Häften för kritiska studier, Vol. 28, 1995:4

“Fel lösning på Afrikas kris. Replik till Peter Svedberg”, Ekonomisk Debatt 1995:8

“Sustainable Human Development and Macroeconomics. Strategic Links and Implications”. UNDP Discussion Paper, New York 1995

“Dags att spekulera i höjda råvarupriser?”, Globala Affärer, 1995:1

“Structural Adjustment in Nicaragua 1991-93.” Paper presented at the 48th International Congress of Americanists, Stockholm, July 1994

“Why Deficits Grow. A Critical Discussion of the Impact of Structural Adjustment Lending on the External Account in Low-Income Countries”, paper presented at SAREC’s International Colloquium on New Directions in Development Economics, Stockholm, March 1994

“Vietnam. State and Market”, Stockholm School of Economics/SIDA Planning Secretariat, Stockholm 1993

“Business Cycles and Aid Cycles, Development Today, Vol. III, 1993:2

“Inflation och hyperinflation”, PECVNIA, 1993:4

“Den internationella solidaritetens roll i den nya världsordningen”, Gröning (ed.), Det Nya Riket. 24 kritiska röster om Europa-unionen, Tidens förlag, Stockholm 1993

“Om verdensfattigdommens utbredelse – noen allmenne tendenser de siste tiårene”, Svein Gjerdåker/Arne Tostensen (eds), Alltid fattig? Perspektiver på den tredje verdens fattigdom, Chr. Michelsens Institutt/CAPPELEN, Bergen 1992

“Den `holländska sjukan` och bistånd”, (“Dutch Disease and Foreign Aid”) Ekonomisk Debatt, 1992:6

“Marknadens begränsningar”, SIDA/Rapport 1992:3

“How Progressive are Progressive Economic Policies? A Note on Latin America’s ‘Catch 22’, Economic and Industrial Democracy, Sage, London, Vol. 12, 1991

“I skuldkrisens skugga. Latinamerika inför 1990-talet”, Svensk Volontärsamverkan, Stockholm 1991

“Socialismen i tredje världen – några lärdomar och framtidsperspektiv”, David Karlsson/Per Månsson (eds.), Socialism utan ansikte, Daidalos, Uddevalla 1991

“Skuldkrisen i Latinamerika”, Ekonomisk tillväxt och utveckling, SNS förlag, Stockholm 1991

“Comments on Financial and Monetary Policies”, Per Ronnås/Örjan Sjöberg (eds.), Socio-economic Development in Vietnam. The Agenda for the 1990s, Stockholm School of Economics/SIDA, Stockholm 1991

“Förlorade illusioner. Funderingar kring fattiga länders roll under det sena 1900-talet.” Svante Sandberg (ed.), Uppbrott. Om u-länder, bistånd och solidaritet inför sekelskiftet, SVS, Stockholm 1991

“Perestroika in the Third World. The Case of Vietnam”, Asian Societies in Comparative Perspective, Nordic Proceedings in Asian Studies No. 2, Nordic Institute of Asian Studies, Copenhagen 1991

“Towards a Market Economy? The Current State of Economic Reform in Vietnam”, Stockholm School of Economics/SIDA, Planning Secretariat, December 1990

“Vietnams perestroika”, Svensk Export 1990:2

“Perestrojka i tredje världen: Fallet Vietnam”, Ekonomisk Debatt 1990:2.

“Debt Crisis – Environmental Crisis”, Inside Sweden 1990:2

“Socialistisk dröm – bitter verklighet”, SIDA Rapport 1990:1

“Chiles ekonomi”, SIDA Rapport 1989:2

“Nicaragua: Den ekonomiska utvecklingen”, Frühling, Nyberg, Sandberg (eds.) Nicaragua: de första tio åren, Carlssons/UBV, Malmö 1989

“Los vaivenes del modelo liberal”, Rigoberto García (ed.), Chile 1973-86, Fondo de Cultura Económica, Mexico 1989

“Biases and Distortions in Socialist Economic Policies. Some Lessons from the Third World”, Rigoberto Garcia (ed.), Central America: Crisis and Possibilities, Institute of Latin American Studies, Stockholm 1988

“Chile – femton år av diktatur”, Utrikespolitiska Institutet, Världspolitikens dagsfrågor 1988:6

“Skuldbördan”, SIDA Rapport 1988:1

“Policy-Related Assistance: Comments”, Frühling, Pierre (ed.), Recovery in Africa. A Challenge for Development Cooperation in the 1990s, Swedish Ministry of Foreign Affairs, Stockholm 1988

“Chiles ekonomi”, Lars Bildt & Stefan de Vylder, Chilenare, Statens Invandrarverk, 1988

“Economic Mismanagement in Socialist Countries: Some Lessons from the Third World”, Proceedings from the Annual Conference of Norwegian Development Researchers, Bergen 1987

“Skuldkrisen och nyliberalismen”, Ligan. Internationell Debatt 1986:1-2

“Katastrofer och katastrofbistånd”, Ekonomisk debatt 1986:4

“Det nyliberala misslyckandet och skuldkrisen”, Generaler på reträtt? En antologi om den politiska utvecklingen i södra Latinamerika, Tidens Förlag/AIC, Stockholm 1986

“Två steg framåt – och ett tillbaka”, Bistånd i blickpunkten, SIDA 1985

“Den nyliberala modellens uppgång, konsolidering och kris”, Claes Croner (ed.), Chile 4000 dagar, Naturia Förlag AB, Stockholm 1985

“Chile 1973-84. Auge, consolidación y crisis del modelo neoliberal”, Iberoamericana, Vol XV, 1985:1-2

“Utvecklingsteorier och utvecklingsstrategier igår och idag”, Andersson/Heikensten/de Vylder (eds.), Bistånd i kris, 1984

“Det ljusnar för Laos”, SIDA Rapport 1984:4

“Economía y revolución en Nicaragua”, Iberoamericana, Vol. XI, 1982:1-2

“Jordreformen i Nicaragua”, SIDA Rapport 1982:4

“Motsetninger og forvridninger i en jordbruksökonomi: Eksemplet Bangladesh”, Norsk Utenrikspolitisk Institutt, Forum for Utviklingsstudier 1982:7

“Nyliberalismen i praktiken. Fallet Chile”, Zenit 1982:2

“Chile som ökonomisk laboratorium”, Internasjonal Politikk 1982:2, Norsk Utenrikspolitisk Institutt

“Vulkaner till salgs. Chiles ökonomi 1973-81”, Chileaksjonens skriftserie 1982:5, Oslo 1982

“Funderingar kring krisen”, Zenit 1981:5

“Ökonomin – det svake leddet”, Einar Sandved & Finn Skårderud (eds.), Sandinos barn. Det nye Nicaragua i opprorets Mellon-Amerika, Pax Forlag, Oslo 1981

“Marginalanalys eller domedag?”, Christer Sanne (ed,), Kemisamhället och hälsan, Sekretariatet för framtidsstudier, 1980

“Urban Bias in Development”, Journal of Social Studies 1979:4, Dhaca, Bangladesh

“Kooperationen i Bangladesh”, SIDA Rapport 1979:4

“Bra mål – dåligt bistånd” (with Lars Bondestam and Staffan Lindberg, SIDA Rapport 1979:8

“Etiopien: Inre söndring och ‘broderlig hjälp'”, Zenit 1977:5

“Malthus med en dator. Kritik av Romklubbens modellteknik” (with Jörgen Weibull), Häften för kritiska studier 1976:6

“Fattigbönder och jordreformer – rättvisehinder i Chiles lagstiftning”, SIDA Rapport 1973:7

“Utrikeshandel och underutveckling i Chile”, Häften för kritiska studier 1973:2-3

“A Note on the Neglected Insurance Companies”, The Swedish Journal of Economics, Vol. 74, 1972:2

“La UNCTAD III – hacia el tercer fracaso?” Cuadernos de la Realidad Nacional (CEREN), April 1972, Santiago, Chile

“Vinsten hos klassikerna och Marx”, Häften för kritiska studier 1970:7-8