Latest book

Sommaren 2018 brann det på många platser i Sverige.

Över 20 000 hektar skog eldhärjades, varav 9 000 i Hälsingland.

Denna bok handlar om Ljusdalsbränderna. Framförallt om branden på Nötberget vid byn Kårböle där författaren sedan 1981 äger ett fritidshus. Kårböle blev inklämt mellan tre stora bränder.

För att besegra bränderna fordrades de största släckningsinsatser landet någonsin mobiliserat. Det mest imponerande var civilsamhällets engagemang.

Tack vare insatserna från det lokala brandvärnet och alla frivilliga kunde Kårböle räddas.

Boken handlar också om landsbygdens sårbarhet. Om hur nedläggningen av grundläggande samhällsservice påskyndat landsbygdens avfolkning. Om hur våra skogar förvandlats till obebodda barrskogsplantager.

Det handlar även om hur brandberedskap har rustats ned decennium efter decennium. Under arbetet med boken har författaren blivit alltmer oroad över våra makthavares nonchalanta och självgoda inställning till brandskydd och krisberedskap.

Direktköp från förlaget Themis: 200 kr + frakt

Om författaren

Stefan de Vylder är nationalekonom och författare till en rad artiklar och böcker som även uppmärksammats internationellt. Han har också ett fritidshus i Kårböle, en av de mest drabbade orterna under skogsbränderna 2018.

Han har tidigare bland annat arbetat på Sida och som docent i utvecklingsekonomi på Handelshögskolan i Stockholm. Sedan många år verksam som fristående forskare, författare och konsult.
På senare år har Stefan bland annat arbetat med utvecklingsekonomi, finanskriser, handels- och globaliseringsfrågor, landsbygdsutveckling samt svensk ekonomisk politik.

Hans senaste bok är “Det brinner”, Themis förlag 2019.
Förlagets hemsida: www.themisforlag.se
Pris: 200 kr. + frakt

Några citat ur recensioner av tidigare böcker av Stefan de Vylder:
Om Eurokrisen (2012):
”Stefan de Vylder är en bra skribent, men framför allt en lysande pedagog och även de mest insatta i skuldkrisens alla turer kan lära sig ett och annat av honom” (Therese Larsson Hultin, Svenska Dagbladet)

Om Världens springnota. Finanskrisen och vägen framåt (2009): ”de Vylders bok är en fantastisk prestation på flera sätt. På mycket kort tid, mer eller mindre med elden runt knutarna, har han åstadkommit en gedigen analys som sätter finanskrisen i perspektiv såväl historiskt som globalt” (Dan Jönsson i Dagens Nyheter)

Om Utvecklingens drivkrafter (2013):
”Stefan de Vylder gnistrar i kunskap, personligt tilltal, fakta, bilder och begripliga scenarier. Han ger mig bättre glasögon för att se på tillväxtländer, brister i västvärlden men också hur vi tillsammans måste samverka för att inte sätta varandra i klaveret” (Claes Hemberg, Avanza, i Magasinet Finansliv)