Latest book

50 år sedan Chile-kuppen 11 september 1973

Presidentpalatset bombas. Salvador Allende, Chiles folkvalde president, begår självmord. En despot, Augusto Pinochet, och några generaler tar över makten i en blodig statskupp som ger eko över hela världen.

I Sverige utlöser krossandet av demokratin i Chile en våg av avsky. Statsminister Olof Palme, och samtliga partiledare, fördömer militärkuppen. Sveriges ambassadör i Chile, Harald Edelstam, blir något av en folkhjälte när han räddar hundratals politiska fångar undan diktaturens klor.

I den mäktiga solidaritetsrörelse som växte fram efter kuppen kom Chilekommittén att spela en dominerande roll. Under loppet av några månader bildades nära 100 lokala Chilekommittéer runtom i landet.

Boken är en berättelse om Chilekommittén och om en tidsanda som på 1970-talet ännu präglades av internationell solidaritet och optimism. Ett 40-tal gamla Chileaktivister har bidragit med minnen från demonstrationer, försäljning av Chilebulletinen och bössinsamlingar till stöd åt motståndskampen. Många av bidragen lyfter särskilt fram kulturens roll i solidaritetsarbetet. Boken handlar också om det chilenska folkets sjutton år långa kamp mot diktaturen.

Boken finns att köpa på Bokus och Adlibris och i välsorterade bokhandlar!