Bibliografi

  • Eurokrisen, Ordfront, Stockholm 2012, ISBN 978-91-7037-680-1
  • Världens springnota, Ordfront, Stockholm 2009, ISBN 978-91-7037-505-7
  • Utvecklingens drivkrafter. Om fattigdom, rikedom och rättvisa i världen, Forum Syd, Stockholm 2007 (första upplagan 2002)
  • The Least Developed Countries and World Trade, Sida Studies 19/2007, Stockholm 2007
  • Barn och ekonomisk politik. För en alternativ statsbudget, Rädda Barnens Förlag, Stockholm 1997
  • Allende’s Chile. The Political Economy of the Rise and Fall of the Unidad Popular, Cambridge University Press, Cambridge/New York/Melbourne 1976