Extramaterial senaste bok

Nedan följer länkar till ett litet urval av tidigare publicerade artiklar och krönikor. En mer utförlig lista över publikationer finns i Stefans CV. Många av dessa texter finns också tillgängliga på nätet om man googlar rubriken.

Utvecklingsfrågor

Globalisering
Vad gjorde Sverige rikt?
Rättvis handel och rättvist handlande
Utvecklingsteoriers utveckling
Why Deficits Grow

Finanskriser, EMU och eurokrisen

Demokratins kanariefagel
EMU och risken för finanskriser
Evigt liv för EMU
Greece and the euro crisis
Låt euron falla
Eurokrisen och finanspakten
The Crisis of the Euro
The Euro and Democracy
Tufft läge för flera länder i EMU
Två katastrofer: EMU och guldmyntfoten
Vad var det dom sa?
Finanskriser och krishantering: några lärdomar

Bistånd

Aid Cycles
Biståndets roll
Doing Business with Brussels – A Case study of Transaction Costs
Fel lösning på Afrikas kris
Vad menade Göran Persson?
Den ‘holländska sjukan’ och bistånd
Katastrofer och katastrofbistånd

Barn och ekonomisk politik

A macroeconomic policy for children in the era of globalisation
Ge barnen rösträtt
Impact on Children of Economic Policies
Om en barnfientlig ekonomisk politik

Chile

Chile under Pinochet – Arbetarhistoria 2010
Hur bra mår Chile?

Diverse artiklar och krönikor

Bedragare som går fria
En ny ekonomisk världsordning
Gamla och nya experiment
Globalisering på gott och ont
Inflation och hyperinflation; Erfarenheter från 1980-talets Latinamerika
Kan Göran Persson halvera arbetslösheten?
Om småföretagares villkor
Keynes upp och ned
Sälj dina dollar
Se upp med aktierådgivarna
Skatteparadiset Sverige
Perestrojka i tredje världen: Fallet Vietnam

Jordbrukspolitik

Märkvardigt tyst i debatten om svensk jordbrukspolitik
Mot en ljusare framtid för bönder; KSLA  2006

Kostnader för våld

Costs of Male Violence
Vad kostar våldtäkter?
Mäns våld och manliga förebilder
Vad kostar mäns våld?